Mus palaiko

TICCámaras de la Cámara de Comercio de Valencia

TRAINING EXPERIENCE SL ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo Objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que ha implementado: Desarrollo de una web para la mejora de competitividad y productividad de la empresa. Esta acción ha tenido lugar durante 2020. Para ello ha contado con el apoyo del programa TICCámaras de la Cámara de Comercio de Valencia.

XPANDE DIGITAL de la Cámara de Comercio de Valencia

TRAINING EXPERIENCE SL has been a beneficiary of the European Regional Development Fund whose objective is to improve the competitiveness of SMEs and thanks to which it has launched an International Digital Marketing Plan with the aim of improving its online positioning in foreign markets during  2020, 2021 and 2022. To this end, it has been supported by the XPANDE DIGITAL Programme of the Cámara de Comercio de Valencia.Xpande Digital 2021

Training Experience S.L. has been a beneficiary of the European Regional Development Fund whose objective is to improve the competitiveness of SMEs and thanks to which it has launched an Internationalization Plan with the aim of improving its competitive position abroad during the year 2021 with the support of the XPANDE Program of the Chamber of Commerce of Valencia.

Operational Program of the Valencian Community (POCV 14-20

Implementation 030402_01 of the POCV. Project coordinated by the Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund (ERDF/FEDER), within the frame of the Operational Programme of the Valencian Community 2014-2020 (POCV) and as part of the Thematic Objective of Axis 3, "Improving the competitiveness of SMEs" and the Specific Objective 342, "Promoting SME innovation and cooperation for innovation in all areas".

ECOGJU2022

"Training Experience SL" (TX) gavo Valensijos užimtumo ir mokymo tarnybos (LABORA) dotaciją, kurios bylos numeris ECOGJU/2022/627/46, 1 darbuotojui, dirbančiam visą darbo dieną, įdarbinti, nes ji yra Valensijos generalinės srities LABORA užimtumo skatinimo programos (ECOGJU - 2022), skirtos neterminuotam kvalifikuoto jaunimo įdarbinimui 2022 finansiniais metais, naudos gavėja (nutarimas 19/10/2022).


Pagal AVALEM JOVES - Jaunimo garantijų programą, reglamentuotą Regioninės tvarios ekonomikos, gamybos sektorių, prekybos ir darbo ministerijos birželio 25 d. įsakymu Nr. 8/2018, kuriuo patvirtinami įdarbinimo skatinimo programos, skirtos kvalifikuotam jaunimui įdarbinti (AVALEM JOVES), reglamentavimo pagrindai pagal Nacionalinę jaunimo garantijų sistemą.


Iš šios pagalbos gauta 25 200,00 eurų.


Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

INNOCÁMARAS 2022

TRAINING EXPERIENCE SL ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo Objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que ha implementado: Plan Estratégico de marketing y comercialización para servicios de Training Experience. Esta acción ha tenido lugar durante 2022. Para ello ha contado con el apoyo del programa Innocámaras de la Cámara de Comercio de Valencia.

EBETAE 2022

BETA PROJEKTAS

EBETAE 2022 PROGRAMA

Bandomųjų projektų, skirtų jaunimui, rengimas, įgyvendinant projektus "Ypač pažeidžiamos grupės" ir "Verslumo ir mikroįmonių" projektus, įtrauktus į 4 investiciją "Nauji teritoriniai projektai, skirti pusiausvyrai ir teisingumui atkurti" pagal "Atkūrimo, pertvarkymo ir atsparumo planą".

Iš LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación buvo gauta dotacija pirmiau minėtai programai, skirtai dalyvauti ugdant jaunų žmonių profesinius įgūdžius ir (arba) įsipareigojimui imtis tam tikros priemonės, kuria siekiama palengvinti gamybos pertvarką: I ir II kryptis - EBETAE/2022/24/46.

XPANDE DIGITAL 2022

Training Experience S.L. ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar la competitividad de las Pymes y gracias al cual ha puesto en marcha un Plan de Internacionalización con el objetivo de mejorar su posicionamiento competitivo en el exterior durante el año 2022. Para ello ha contado con el apoyo del Programa XPANDE de la Cámara de Comercio de Valencia.

Currículo Evolutivo Blockchain Desarrollo de una plataforma, basada en tecnología Blockchain, para la gestión de prácticas universitarias

TÍTULO DEL PROYECTO: Currículo Evolutivo Blockchain Desarrollo de una plataforma, basada en tecnología Blockchain, para la gestión de prácticas universitarias

NÚMERO DE EXPEDIENTE: IMINOD/2021/172

SUBVENCION CONCEDIDAD: 30.754,35 euros

CONVOCATORIA: Resolución de 4 de febrero de 2021, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de innovación para el ejercicio 2021, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

PROGRAMA: PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE PYME (INNOVA-CV)

ACTUACIÓN: INNOVACIÓN DE PYME. INNOVACIÓN EN TEICS (INNOVATeiC-CV) 2021

PROYECTO REALIZADO CON LA AYUDA DEL INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE) Y POR LA UNIÓN EUROPEA. 

XPANDE 2022

Training Experience SL yra Europos regioninės plėtros fondo, kurio tikslas - didinti MVĮ konkurencingumą, paramos gavėja, todėl ji pradėjo įgyvendinti internacionalizavimo planą, kuriuo siekiama 2022 m. pagerinti įmonės konkurencingumą užsienyje. Šiuo tikslu ją rėmė Valensijos prekybos rūmų programa XPANDE

PROGRAMA SOSTENIBILIDAD 2023

„Training Experience SL“ buvo Europos regioninės plėtros fondo, kurio tikslas yra skatinti mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir inovacijas, gavėjas, kurio dėka ji sugebėjo padidinti tvarumo skatinimo procesų tvarumą, įvertindama jo ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį. Šis veiksmas buvo atliktas 2023 m. Tam jį parėmė Valensijos prekybos rūmų tvarumo programa.

MOVE ON TASK: Desarrollo de una plataforma para la gestión de tareas, recursos y procesos en el ámbito formativo empresarial

TÍTULO DEL PROYECTO: MOVE ON TASK: Desarrollo de una plataforma para la gestión de tareas, recursos y procesos en el ámbito formativo empresarial

NÚMERO DE EXPEDIENTE: IMINOD/2022/153

SUBVENCION CONCEDIDAD: 40.307,42 euros

CONVOCATORIA: Resolución de 18 de enero de 2022, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de innovación de pyme (INNOVA-CV) para el ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

PROGRAMA: PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE PYME (INNOVA-CV)

ACTUACIÓN: INNOVACIÓN DE PYME. INNOVACIÓN EN TEICS (INNOVATeiC-CV) 2022

PROYECTO REALIZADO CON LA AYUDA DEL INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE) Y POR LA UNIÓN EUROPEA.